• شهرداری خوی
  • شهردار خوی
   محرم اکبرزاده
  -
  • +
   معاونت ها
   • معاون فنی و شهرسازی
    سید علی سید سجادی
   -
   • +
    معاونت اداری - مالی
    • امور اداری
   • +
    معاونت فنی و شهرسازی
    • تشکیل پرونده
  • +
   سازمانها
   • آتش نشانی
    محمد پور
  • +
   ناحیه ها
   • ناحیه 1
  • +
   مدیریتها و مراکز وابسته
   • فناوری اطلاعات و ارتباطات
    حسن قندچی