جزئیات اخبار و اطلاعات

اجرای آبیاری تحت فشار در بلوار شمس تبریزی از سوی فضای سبز معاونت خدمات شهری شهرداری خوی
روابط عمومی شهرداری خوی 46

اجرای آبیاری تحت فشار در بلوار شمس تبریزی از سوی فضای سبز معاونت خدمات شهری شهرداری خوی

مطلب قبلی مطلب قبلی نگاهی به پروژه های عمرانی شهرداری خوی
مطلب بعدی دوره های آموزشی کارکنان و نیروهای عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی دوره های آموزشی کارکنان و نیروهای عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

اشتراک

Print
DNN