جزئیات اخبار و اطلاعات

اجرای عملیات نورپردازی المان و‌میدان امام علی (ع)

اجرای عملیات نورپردازی المان و‌میدان امام علی (ع)

توسط اکیپ های سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری خوی

Print
135
DNN