جزئیات اخبار و اطلاعات

بازدید رئیس شورای اسلامی شهر و اعضای شورای اسلامی شهر از روند آماده سازی شهرداری منطقه دو جهت خدمات رسانی به شهروندان
روابط عمومی شهرداری خوی 50

بازدید رئیس شورای اسلامی شهر و اعضای شورای اسلامی شهر از روند آماده سازی شهرداری منطقه دو جهت خدمات رسانی به شهروندان

مطلب قبلی مطلب قبلی بازدید مهندس نصرالله پور سرپرست شهرداری خوی از روند آماده سازی شهرداری منطق دو جهت خدمات رسانی به شهروندان
مطلب بعدی گوشه ای از تلاش مجموعه همکاران شهرداری خوی جهت آماده سازی شهرداری منطقه دو برای خدمات رسانی به شهروندان گوشه ای از تلاش مجموعه همکاران شهرداری خوی جهت آماده سازی شهرداری منطقه دو برای خدمات رسانی به شهروندان

اشتراک

Print
DNN