جزئیات اخبار و اطلاعات

بازدید شهردار خوی از روند تکمیلی سالن اجتماعات شهرداری

بازدید شهردار خوی از روند تکمیلی سالن اجتماعات شهرداری

🔶مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی


گفتنی است  سالن اجتماعات شهرداری با ظرفیت 100 نفر با تمامی امکانات صوتی و تصویری و طراحی جذاب برای برگزاری جلسات مختلف اداری، سازمانهای مردم نهادو اجرای برنامه های مختلف اجتماعی و فرهنگی و آموزشی و دوره های مختلف طی هفته آتی مورد بهره برداری قرار میگیرد

Print
30
DNN