جزئیات اخبار و اطلاعات

بازدید مهندس نصرالله پور سرپرست شهرداری خوی از روند آماده سازی شهرداری منطق دو جهت خدمات رسانی به شهروندان
روابط عمومی شهرداری خوی 48

بازدید مهندس نصرالله پور سرپرست شهرداری خوی از روند آماده سازی شهرداری منطق دو جهت خدمات رسانی به شهروندان

مطلب قبلی مطلب قبلی نگاهی به پروژه های عمرانی شهرداری خوی
مطلب بعدی بازدید رئیس شورای اسلامی شهر و اعضای شورای اسلامی شهر از روند آماده سازی شهرداری منطقه دو جهت خدمات رسانی به شهروندان بازدید رئیس شورای اسلامی شهر و اعضای شورای اسلامی شهر از روند آماده سازی شهرداری منطقه دو جهت خدمات رسانی به شهروندان

اشتراک

Print
DNN