جزئیات اخبار و اطلاعات

بازدید مهندس نصراله پور سرپرست شهرداری خوی به همراه کارشناسان شهرداری از روند اجرای طرح توسعه صحن امامزاده سید بهلول(ع)
روابط عمومی شهرداری خوی 49

بازدید مهندس نصراله پور سرپرست شهرداری خوی به همراه کارشناسان شهرداری از روند اجرای طرح توسعه صحن امامزاده سید بهلول(ع)

مطلب قبلی مطلب قبلی راه اندازی اتوبوس سیار (ایستگاه سیار) واکسیناسیون برای رفاه بیشتر شهروندان در سطح شهر با مشارکت شهرداری خوی و دانشکده علوم پزشکی شهرستان
مطلب بعدی برگزاری جلسه آموزشی حوزه مسایل اجتماعی و برپایی نمایشگاه آسیب های اجتماعی و مشاوره فعال برگزاری جلسه آموزشی حوزه مسایل اجتماعی و برپایی نمایشگاه آسیب های اجتماعی و مشاوره فعال

اشتراک

Print
DNN