جزئیات اخبار و اطلاعات

بازدید مهندس نصراله پور شهردار خوی و مدیران عمرانی شهرداری از روند تکمیل کمربندی شهید سلیمانی

بازدید مهندس نصراله پور شهردار خوی و مدیران عمرانی شهرداری از روند تکمیل کمربندی شهید سلیمانی

و بررسی اقدامات و طرح های پیش بینی شده این پروژه‌ شامل زیباسازی،نورپردازی،ورزشی و رفاهی

Print
43
DNN