جزئیات اخبار و اطلاعات

بازدید مهندس نصراله پور شهردار خوی و مدیران عمرانی شهرداری از پروژه‌ طرح توسعه ارامگاه سید بهلول (ع)و مسیر ۱۶متری پشت امامزاده

بازدید مهندس نصراله پور شهردار خوی و مدیران عمرانی شهرداری از پروژه‌ طرح توسعه ارامگاه سید بهلول (ع)و مسیر ۱۶متری پشت امامزاده

Print
46
DNN