جزئیات اخبار و اطلاعات

بازدید و کنترل شیرهای هیدرانت داخل بازار سرپوشیده خوی از سوی اکیپ‌های سازمان آتش نشانی شهرداری خوی با حضور سرپرست سازمان
روابط عمومی شهرداری خوی 27

بازدید و کنترل شیرهای هیدرانت داخل بازار سرپوشیده خوی از سوی اکیپ‌های سازمان آتش نشانی شهرداری خوی با حضور سرپرست سازمان

مطلب قبلی مطلب قبلی بازدید مهندس نصرالله پور سرپرست شهرداری خوی و کارشناسان عمرانی شهرداری از روند اجرای پروژه توسعه بارگاه امامزاده سید بهلول (ع) و آغاز اجرای دیوار محوطه
مطلب بعدی دیدار چهره به چهره و بررسی درخواست‌های شهروندان از سوی مهندس نصراله پور سرپرست شهرداری خوی دیدار چهره به چهره و بررسی درخواست‌های شهروندان از سوی مهندس نصراله پور سرپرست شهرداری خوی

بازدید و کنترل شیرهای هیدرانت داخل بازار سرپوشیده خوی از سوی اکیپ‌های سازمان آتش نشانی شهرداری خوی با حضور سرپرست سازمان

کنترل کیفی شیرهای مذکور و آماده سازی برای استفاده در مواقع اضطراری

اشتراک

Print
DNN