جزئیات اخبار و اطلاعات

برگزاری مراسم صبحگاه مشترک با حضور فرماندار خوی، رییس و اعضای شورای اسلامی شهر خوی و مدیران شهری

برگزاری مراسم صبحگاه مشترک با حضور فرماندار خوی، رییس و اعضای شورای اسلامی شهر خوی و مدیران شهری

Print
180
DNN