جزئیات اخبار و اطلاعات

تجهیز سیستم رادیویی سازمان آتش نشانی برای انتقال بخشی ستادی سازمان به ساختمان قدیم اتوبوسرانی از سوی کارشناسان فنی شهرداری
روابط عمومی شهرداری خوی 36

تجهیز سیستم رادیویی سازمان آتش نشانی برای انتقال بخشی ستادی سازمان به ساختمان قدیم اتوبوسرانی از سوی کارشناسان فنی شهرداری

مطلب قبلی مطلب قبلی تشکیل جلسه علنی شورای اسلامی شهر خوی
مطلب بعدی بازدید رییس شورای اسلامی شهر و سرپرست شهرداری خوی از روند اجرای مراحل پایانی تکمیل پل دوم کمربندی شهید سلیمانی در نقطه اتصال به جاده قطور بازدید رییس شورای اسلامی شهر و سرپرست شهرداری خوی از روند اجرای مراحل پایانی تکمیل پل دوم کمربندی شهید سلیمانی در نقطه اتصال به جاده قطور

اشتراک

Print
DNN