جزئیات اخبار و اطلاعات

تشکیل جلسه شورای اسلامی شهر خوی با حضور اعضای شورا و شهردار خوی

تشکیل جلسه شورای اسلامی شهر خوی با حضور اعضای شورا و شهردار خوی

Print
156
DNN