جزئیات اخبار و اطلاعات

تشکیل جلسه کمیسیون سیما و منظر شهری

تشکیل جلسه کمیسیون سیما و منظر شهری

تشکیل جلسه کمیسیون سیما و منظر شهری به ریاست مهندس غوری با حضور اعضای کمیسیون ،شهردار خوی،رییس اداره برق ،رییس اداره میراث فرهنگی، مشاورین کمیسیون و کارشناسان شهرداری خوی در راستای بررسی مسائل مختلف مورد بررسی در کمیته سیما و منظر شهری

Print
131
DNN