جزئیات اخبار و اطلاعات

جاگذاری گلدان های بتنی مقابل مصلی بزرگ امام خمینی(ره) جهت کاشت گل

جاگذاری گلدان های بتنی مقابل مصلی بزرگ امام خمینی(ره) جهت کاشت گل

توسط اکیپ های سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری خوی

Print
61
DNN