جزئیات اخبار و اطلاعات

حضور اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار خوی در اولین روز کاری رسمی سال ۱۴۰۱ در شهرداری منطقه ۲ و دیدار و تبریک سال نو به همکاران مجموعه

حضور اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار خوی در اولین روز کاری رسمی سال ۱۴۰۱ در شهرداری منطقه ۲ و دیدار و تبریک سال نو به همکاران مجموعه

Print
91
DNN