جزئیات اخبار و اطلاعات

رفع آبگرفتگی و تخلیه آب از زیرزمین واحد مسکونی در بلوار صفرزاده

رفع آبگرفتگی و تخلیه آب از زیرزمین واحد مسکونی در بلوار صفرزاده

توسط پاکبانان ناحیه سه معاونت خدمات شهری شهرداری خوی

Print
36
DNN