جزئیات اخبار و اطلاعات

رنگ آمیزی تیر های روشنایی و تیر های چراغ راهنما در نقاط مختلف شهر

رنگ آمیزی تیر های روشنایی و تیر های چراغ راهنما در نقاط مختلف شهر

توسط اکیپ های سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری خوی

Print
78
DNN