جزئیات اخبار و اطلاعات

شهرداری منطقه دو آماده خدمت رسانی به شهروندان محترم
روابط عمومی شهرداری خوی 49

شهرداری منطقه دو آماده خدمت رسانی به شهروندان محترم

مطلب قبلی مطلب قبلی گوشه ای از تلاش مجموعه همکاران شهرداری خوی جهت آماده سازی شهرداری منطقه دو برای خدمات رسانی به شهروندان
مطلب بعدی نصب تابلوهای معرفی شهرداری‌های مناطق یک و دو در مسیرهای منتهی به مناطق یک و دو نصب تابلوهای معرفی شهرداری‌های مناطق یک و دو در مسیرهای منتهی به مناطق یک و دو

اشتراک

Print
DNN