NewsDetails

معارفه سرپرست جدید سازمان مدیریت حمل و نقل بار  و مسافر شهرداری خوی
روابط عمومی شهرداری خوی 30

معارفه سرپرست جدید سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری خوی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی آقای جواد رضوانیان ظهر امروز با حکمی از سوی مهندس نصرالله پور سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری معرفی شد

پیش از این آقا صفر ولیزاده از کارکنان با تجربه شهرداری ریاست این سازمان را برعهده داشت که به افتخار بازنشستگی نایل شده و جواد رضوانیان به این سمت انتخاب و معرفی شد و پیش از این معاونت سازمان مذکور را بر عهده داشت


همچنین گفتنی است از تلاش های ارزشمند آقای صفر ولیزاده در طول مدت ریاست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری خوی قدردانی شد 

اشتراک

Print

انتخابگر پوسته

دی ان ان