جزئیات اخبار و اطلاعات

نصب المان های نوری در نقاط مختلف شهر

نصب المان های نوری در نقاط مختلف شهر

توسط اکیپ های سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری خوی

Print
140
DNN