جزئیات اخبار و اطلاعات

نصب تابلوهای معرفی شهرداری‌های مناطق یک و دو در مسیرهای منتهی به مناطق یک و دو
روابط عمومی شهرداری خوی 52

نصب تابلوهای معرفی شهرداری‌های مناطق یک و دو در مسیرهای منتهی به مناطق یک و دو

مطلب قبلی مطلب قبلی شهرداری منطقه دو آماده خدمت رسانی به شهروندان محترم
مطلب بعدی آغاز مجدد فعالیت جایگاه شماره یک CNG شهرداری خوی آغاز مجدد فعالیت جایگاه شماره یک CNG شهرداری خوی

اشتراک

Print
DNN