جزئیات اخبار و اطلاعات

نگاهی به پروژه های عمرانی شهرداری خوی
روابط عمومی شهرداری خوی 77

نگاهی به پروژه های عمرانی شهرداری خوی

مطلب قبلی مطلب قبلی پیام تبریک
مطلب بعدی اجرای آبیاری تحت فشار در بلوار شمس تبریزی از سوی فضای سبز معاونت خدمات شهری شهرداری خوی اجرای آبیاری تحت فشار در بلوار شمس تبریزی از سوی فضای سبز معاونت خدمات شهری شهرداری خوی

- اجرای کانیو وسط در کوچه آقاصادق8
- اصلاح جداول و دریچه های واقع در محله قاضی
- اجرای کانیو وسط در کوچه سهند
- ایجاد جوب شیاری در محله قاضی
- اصلاح سنگ فرش پیاده رو در محله قاضی

اشتراک

Print
DNN