جزئیات اخبار و اطلاعات

نگاهی به پروژه های عمرانی شهرداری خوی
روابط عمومی شهرداری خوی 59

نگاهی به پروژه های عمرانی شهرداری خوی

مطلب قبلی مطلب قبلی کنسرت گروه موسیقی مهدی بابازاده
مطلب بعدی بازدید مهندس نصرالله پور سرپرست شهرداری خوی از روند آماده سازی شهرداری منطق دو جهت خدمات رسانی به شهروندان بازدید مهندس نصرالله پور سرپرست شهرداری خوی از روند آماده سازی شهرداری منطق دو جهت خدمات رسانی به شهروندان

نگاهی به عملکرد واحد فنی و عمرانی شهرداری خوی

- ایجاد پل بتنی کوچه محبت 2

- اصلاح پل بتنی کوچه بقال باشی

- اجرای عملیات جدول گذاری در کمربندی شهید سیستانی زاده

- اتمام دیوار کشی محوطه نگه داری حیوانات ناقل

- کف سازی و اصلاح جداول کوچه نسیم و 20 متری شهید رضازاده 

- آسفالت ریزی محوطه شهرداری منطقه 2

اشتراک

Print
DNN