جزئیات اخبار و اطلاعات

پخش آنلاین جلسات و راه اندازی ارتباطات آنلاین مجازی شورای اسلامی شهر خوی از سوی مدیریت فرهنگی اجتماعی شهرداری خوی

پخش آنلاین جلسات و راه اندازی ارتباطات آنلاین مجازی شورای اسلامی شهر خوی از سوی مدیریت فرهنگی اجتماعی شهرداری خوی

Print
71
DNN