جزئیات اخبار و اطلاعات

کاشت گل فصلی در بلوار ستارخان کوی ولیعصر (عج)

کاشت گل فصلی در بلوار ستارخان کوی ولیعصر (عج)

توسط اکیپ های سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری خوی

Print
66
DNN