جزئیات اخبار و اطلاعات

کلاسهای فرهنگی ورزشی مجموعه فرهنگی ورزشی بانوان شهرداری خوی

کلاسهای فرهنگی ورزشی مجموعه فرهنگی ورزشی بانوان شهرداری خوی

🔶مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی

⭐پلاتیس 
مربی:خانم اسمعیلو 
🕚روزهای فرد ساعت ۱۹

⭐والیبال 
مربی:خانم سیدی 
🕚روزهای فرد ۱۸الی ۱۹

⭐یوگا 
مربی:خانم سیار 
🕚روزهای زوج ۸:۳۰الی ۹:۳۰

⭐اسکیت 
مربی:خانم گلصنملو 
🕚روزهای زوج ۱۸الی ۱۹

⭐تکواندو 
مربی:خانم علینژاد 
🕚روزهای فرد ۱۷الی ۱۸

⭐ژیمناستیک 
مربی:خانم گلصنملو 
🕚روزهای زوج 

⭐بدمینتون 
مربی خانم ناظمی 
🕚روزهای فرد ۱۸

⭐فوتبال 
مربی:خانم زیباسرشت 
🕚روزهای زوج ۱۸الی ۱۹ 

⭐ورزش صبحگاهی 
همه روزه در مجموعه فرهنگی ورزشی شهرداری خوی 
🕚۸الی ۹
⭐آموزش دوچرخه سواری 
مربی:خانم ناظمی 
🕚روزهای فرد ساعت ۸الی ۱۰


🔶 کلاسهای فرهنگی مجموعه فرهنگی ورزشی شهرداری خوی

⭐خیاطی 
مربی:خانم الهام بزازپور 
🕔روزهای یکشنبه و چهارشنبه 
ساعت ۱۱ دوره پیشرفته 
شنبه و سه شنبه ساعت ۱۱:۳۰ دوره مقدماتی
⭐نقاشی 
مربی:خانم عبادله زاده
🕚روزهای پنج شنبه ساعت ۱۱
⭐خوشنویسی 
مربی :خانم خدابخشی 
🕕روزهای شنبه  ساعت ۱۸ 
🕕روزهای پنج شنبه ساعت ۱۲
⭐چرم دوزی 
مربی:خانم کاظم پور 
🕚روزهای زوج ساعت ۱۸
⭐تابلوی دکوراتیو 
مربی :خانم عوجی
⏱️روزهای فرد ساعت ۱۸

Print
25
DNN