جزئیات اخبار و اطلاعات

گفتگوی مستقیم شهروندان با  مهندس عبداله واعظ معاون شهرسازی شهرداری خوی از طریق سامانه ۱۳۷

گفتگوی مستقیم شهروندان با  مهندس عبداله واعظ معاون شهرسازی شهرداری خوی از طریق سامانه ۱۳۷

گفتگوی مستقیم شهروندان با  مهندس عبداله واعظ معاون شهرسازی شهرداری خوی از طریق سامانه ۱۳۷ 

🔶زمان: روز پنجشنبه ۲۳ دیماه - از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح 

🔶شهری پویا 
🔶مدیرانی پاسخگو 
🔶شهروندانی مسئولیت پذیر 
🔶مشارکت در مدیریت شهر
🔶شما بگویید 
🔶شهرتان را چگونه دوست دارید 

🔶تماس با ۱۳۷ کاملا رایگان است 

🔶مدیریت فرهنگی اجتماعی شهرداری خوی

Print
174
DNN