جزئیات اخبار و اطلاعات

گوشه ای از تلاش مجموعه همکاران شهرداری خوی جهت آماده سازی شهرداری منطقه دو برای خدمات رسانی به شهروندان
روابط عمومی شهرداری خوی 56

گوشه ای از تلاش مجموعه همکاران شهرداری خوی جهت آماده سازی شهرداری منطقه دو برای خدمات رسانی به شهروندان

مطلب قبلی مطلب قبلی بازدید رئیس شورای اسلامی شهر و اعضای شورای اسلامی شهر از روند آماده سازی شهرداری منطقه دو جهت خدمات رسانی به شهروندان
مطلب بعدی شهرداری منطقه دو آماده خدمت رسانی به شهروندان محترم شهرداری منطقه دو آماده خدمت رسانی به شهروندان محترم

اشتراک

Print
DNN