NewsDetails

✳️اکبرزاده شهردار خوی: 🔶 اصلاحات هندسی معابر در افرایش امنیت و رفاه شهروندان تاثیر گذار هستند
روابط عمومی شهرداری خوی 59

✳️اکبرزاده شهردار خوی: 🔶 اصلاحات هندسی معابر در افرایش امنیت و رفاه شهروندان تاثیر گذار هستند

شهردار خوی در جلسه بررسی طرح های اصلاحات هندسی معابر و میادین اظهار داشت : تغییرات و اصلاحات هندسی و دوربرگردان ها در ایجاد رفاه بیشتر برای مردم در تردد از مسیر های شهری اهمیت داشته و در افزایش امنیت روانی برای شهروندان تاثیر گذار هستند .

اکبرزاده گفت : اقدامات گسترده و مختلفی طی سال های اخیر برای بهسازی معابر صورت گرفته، اصلاح هندسی و متناسب سازی میادین ، تعریض یا متناسب سازی رفوژ ها ، ایجاد دور برگردان ها در مسیر های منتهی به میادین ، و ایجاد دوربرگردان در بلوار ها و کمربندی ها و اجرای موانع کاهش سرعت در مسیرهای حادثه ساز براساس بررسی های کارشناسی از جمله این اقدامات بوده است .

وی گفت : مسدودسازی برخی از مسیر ها و جابه جایی محل دور برگردان ها همچون ورودی تخته پل ، کمربندی شهید حجازی فر ،مسیر حدفاصل تقاطع امام حسین تا میدان آقا صادق و مسیر های متعدد توانسته آرامش نسبی مناسبی در این مسیر ها ایجاد کرده و در روان‌سازی ترافیکی تاثیر بسزایی داشته اند‌.

شهردار خوی گفت : ساماندهی میدان شهدای ناجا ، ساماندهی میدان و ایجاد دوربرگردانهای مسیرهای منتهی به میدان واقع در ورودی بدل آباد ، ساماندهی تقاطع جانبازان و فاطمیه ، ساماندهی محدوده و مسیرهای مقابل پیام نور شامل سه راهی های موجود در این محدوده ، ساماندهی مسیر میدان واقع در خیابان شهید حاج آقا رضالو ، ساماندهی و ایجاد دوربرگردان در مسیر کمربندی سیستانی زاده ، ایجاد و ساماندهی دوربرگردان در بلوار شهید آصفی (مقابل دادگستری) و ایجاد دوربرگردان های طراحی شده در محدوده تقاطع غیر هم‌سطح جهاد برای روان‌سازی ترافیکی از دیگر اقداماتی هستند که بزودی اجرا می شوند .

اشتراک

Print

انتخابگر پوسته

دی ان ان