NewsDetails

✳️تشکیل جلسه بررسی طرح ساماندهی مرکزی شهری
اسماعیل لطفی 12

✳️تشکیل جلسه بررسی طرح ساماندهی مرکزی شهری

شهردار خوی ضمن اشاره به اهمیت هسته مرکزی شهر در مبانی مختلف گردشگری اظهار داشت : هسته قدیمی شهر و بافت مرکزی شامل آثار متعدد تاریخی از سلسله های مختلف بوده و اهمیت ویژه ای در معرفی فرهنگ و تمدن خوی دارد .

اکبرزاده افزود : هسته مرکزی شهر ، ظرفیت بسیار خوبی برای اجرای برنامه های عمرانی با ساختار فرهنگی و گردشگری است و وجود بناها ، قدمت اماکن و ویژگیهای معماری آنها ، تمرکز و تعدد ابنیه تاریخی و حضور گسترده شهروندان در این هسته بعنوان مهمترین مقصد سفرها در داخل شهر موجب می شود که با ساماندهی هسته مرکزی ، شاهد تحول چشمگیری در این بافت قدیمی و تاریخی باشیم .

وی گفت: ساماندهی هسته مرکزی یکی از پیشنهادات مشاور مطالعاتی در مجموعه مطالعات جامع ترافیک شهرستان خوی بود که این طرح پس از چند سال پیگیری از سوی شهرداری خوی و تصویب در شورای شهر خوی،شورای ترافیک شهرستان و استان به شورای عالی ترافیک کشور ارایه و در نهایت اسفندماه ۹۹ به تصویب رسید.

اکبرزاده گفت: مطالعات امکان سنجی پیاده راه سازی هسته مرکزی شهر نیز علاوه بر تصویب در طرح جامع ترافیکی شهرستان ، بعنوان مطالعه اختصاصی از سوی مشاور انجام شده و به اتمام رسید که بزودی جهت طرح و تصویب در شورای ترافیک شهرستان ارایه می شود. 

وی تاکید کرد : تقویت و احیای بافت تاریخی ، ایجاد فضای مناسب برای عابرین پیاده ، ساماندهی سفرهای درون شهری به هسته مرکزی شهر همچنین ایجاد رونق اقتصادی بیشتر در این هسته بخشی از اهداف ساماندهی هسته مرکزی است. 

اکبرزاده گفت : تغییرات پیش بینی شده در هسته مرکزی از نظر فیزیکی بسیار گسترده نخواهد بود اما از نظر نرم افزاری شاهد تغییرات چشم گیری خواهیم بود .

شهردار خوی گفت : اجرای طرح ساماندهی هسته مرکزی از سوی شهرداری و ایجاد جاذبه های مختلف گردشگری خواهد توانست پاسخگوی بخش مهمی از افکار عمومی و نیازهای هسته مرکزی شهر باشد .

وی خاطر نشان کرد : توجه به اصول انسان محور بودن طرح و حمایت از حمل و نقل عمومی نیز از مولفه های دیگر طرح ساماندهی بافت مرکزی شهر خوی است .

اشتراک

Print

انتخابگر پوسته

دی ان ان