NewsDetails

✳️شهردار خوی :  🔶مشارکت گسترده در انتخابات ، پویایی اجتماعی را به همراه دارد .
اسماعیل لطفی 32

✳️شهردار خوی : 🔶مشارکت گسترده در انتخابات ، پویایی اجتماعی را به همراه دارد .

شهردار خوی با اشاره به اهمیت حضور گسترده در انتخابات اظهار داشت ؛ جامعه مدتی نشات گرفته از آرا و اندیشه های مردمی بوده و حضور در انتخابات بعنوان یکی از مهمترین اصل های جامعه توسعه یافته همواره می تواند پویایی جامعه را به همراه داشته باشد .

اکبرزاده گفت : طبیعتا خانواده بزرگ شهرداری نیز همچون سایر شهروندان در این حرکت عظیم اجتماعی مشارکت داشته و در مسیر حرکت انقلاب اسلامی همچون گذشته با آگاهی همراه خواهند شد .

وی گفت : با توجه به اهمیت حفظ استقلال نظر فردی و جایگاه سازمانی ، فعالیت های جانبدارانه و سیاسی برای کارکنان شهرداری می تواند زمینه بروز معضلات مختلفی را فراهم سازد و بویژه نیروهای جوان شاغل در شهرداری می بایست با شکل دهی مناسب در راستای حفظ استقلال نظر تلاش نمایند.

اکبرزاده تاکید کرد : نگاه های جانبدارانه و پیروی های بدون مطالعه، آفت هایی هستند که می توانند موجب عدم رشد تفکر اجتماعی باشند ، بنابراین کارکنان شهرداری می بایست از فعالیت های سیاسی پرهیز داشته باشند و در جهت تقویت جایگاه اجتماعی خود قدم بردارند.

وی گفت : توجه به توانمندی های تخصصی در حوزه کاری ، اولویت بخشی به رویکرد های اساسی و  اهداف سازمانی ، تلاش برای کسب تجربیات ارزشمند حوزه کاری ، دوری از جانبداری های سیاسی و حاشیه ای ، افزایش نگاه علمی در کنار ارج نهادن به تجربیات و استفاده از اندیشه های و ایده پرداز خواهد توانست موجب پوست اندازی و تحولات موثر در بخشهای مختلف خواهد بود.

شهردار خوی افزود : بخشی از کارکنان با سابقه شهرداری به مرور زمان فضای مدیریتی را به نیروهای جوانتر خواهند سپرد وجوانترها می بایست از تجارب بزرگتر ها استفاده کنند چرا که نیروی جوانی در کنار تجارب بزرگترها و نیروهای با تجربه آثار ارزشمندی خواهد داشت.

اشتراک

Print

انتخابگر پوسته

دی ان ان