NewsDetails

شهردار خوی : -	169000 مترمربع خیابان کشی و ساماندهی معابر سکونت گاه های غیر رسمی انجام شده است .
سرخط اخبار

شهردار خوی : - 169000 مترمربع خیابان کشی و ساماندهی معابر سکونت گاه های غیر رسمی انجام شده است .

محرم اکبرزاده در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر خوی اظهار داشت : ساماندهی معابر شهری نقش مهمی در روند توسعه شهری ، افزایش رفاه شهروندان و همچنین در زیباسازی معابر دارد بر همین اساس یکی از مهمترین اولویت های مدیریت شهری بهسازی معابر شهری است .

✳️اکبرزاده شهردار خوی: 🔶 اصلاحات هندسی معابر در افرایش امنیت و رفاه شهروندان تاثیر گذار هستند
سرخط اخبار

✳️اکبرزاده شهردار خوی: 🔶 اصلاحات هندسی معابر در افرایش امنیت و رفاه شهروندان تاثیر گذار هستند

شهردار خوی در جلسه بررسی طرح های اصلاحات هندسی معابر و میادین اظهار داشت : تغییرات و اصلاحات هندسی و دوربرگردان ها در ایجاد رفاه بیشتر برای مردم در تردد از مسیر های شهری اهمیت داشته و در افزایش امنیت روانی برای شهروندان تاثیر گذار هستند .

✳️شهردار خوی :  🔶مشارکت گسترده در انتخابات ، پویایی اجتماعی را به همراه دارد .
سرخط اخبار

✳️شهردار خوی : 🔶مشارکت گسترده در انتخابات ، پویایی اجتماعی را به همراه دارد .

شهردار خوی با اشاره به اهمیت حضور گسترده در انتخابات اظهار داشت ؛ جامعه مدتی نشات گرفته از آرا و اندیشه های مردمی بوده و حضور در انتخابات بعنوان یکی از مهمترین اصل های جامعه توسعه یافته همواره می تواند پویایی جامعه را به همراه داشته باشد .

RSS
123456789

انتخابگر پوسته

دی ان ان