NewsDetails

شهردار خوی : -	169000 مترمربع خیابان کشی و ساماندهی معابر سکونت گاه های غیر رسمی انجام شده است .
سرخط اخبار

شهردار خوی : - 169000 مترمربع خیابان کشی و ساماندهی معابر سکونت گاه های غیر رسمی انجام شده است .

محرم اکبرزاده در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر خوی اظهار داشت : ساماندهی معابر شهری نقش مهمی در روند توسعه شهری ، افزایش رفاه شهروندان و همچنین در زیباسازی معابر دارد بر همین اساس یکی از مهمترین اولویت های مدیریت شهری بهسازی معابر شهری است .

✳️اکبرزاده شهردار خوی: 🔶 اصلاحات هندسی معابر در افرایش امنیت و رفاه شهروندان تاثیر گذار هستند
سرخط اخبار

✳️اکبرزاده شهردار خوی: 🔶 اصلاحات هندسی معابر در افرایش امنیت و رفاه شهروندان تاثیر گذار هستند

شهردار خوی در جلسه بررسی طرح های اصلاحات هندسی معابر و میادین اظهار داشت : تغییرات و اصلاحات هندسی و دوربرگردان ها در ایجاد رفاه بیشتر برای مردم در تردد از مسیر های شهری اهمیت داشته و در افزایش امنیت روانی برای شهروندان تاثیر گذار هستند .

RSS
12

انتخابگر پوسته

دی ان ان