جمعه, 08 اردیبهشت,1396

 

اتمام نصب کتیبه وقایع تاریخی در دیواره محوطه دروازه سنگی
اتمام نصب کتیبه وقایع تاریخی در دیواره محوطه دروازه سنگی

اتمام نصب کتیبه وقایع تاریخی در دیواره محوطه دروازه سنگی

اتمام نصب کتیبه وقایع تاریخی در دیواره محوطه دروازه سنگی

اتمام نصب کتیبه وقایع تاریخی در دیواره محوطه دروازه سنگی

محرم اکبرزاده شهردار خوی : تکاپوی شهرداری خوی برای اجرای پروژه های عمرانی در مناطق مختلف...
محرم اکبرزاده شهردار خوی : تکاپوی شهرداری خوی برای اجرای پروژه های عمرانی در مناطق مختلف...

محرم اکبرزاده شهردار خوی : تکاپوی شهرداری خوی برای اجرای...

محرم اکبرزاده شهردار خوی : تکاپوی شهرداری خوی برای اجرای پروژه های عمرانی در مناطق مختلف...

محرم اکبرزاده شهردار خوی : تکاپوی شهرداری خوی برای اجرای پروژه های عمرانی در مناطق مختلف...

2 اردیبهشت ماه روز زمین پاک
2 اردیبهشت ماه روز زمین پاک

2 اردیبهشت ماه روز زمین پاک

2 اردیبهشت ماه روز زمین پاک

2 اردیبهشت ماه روز زمین پاک

اجرای مراحل نهائی پروژه تقاطع غیر همسطح جهاد برای بهره برداری
اجرای مراحل نهائی پروژه تقاطع غیر همسطح جهاد برای بهره برداری

اجرای مراحل نهائی پروژه تقاطع غیر همسطح جهاد برای بهره...

اجرای مراحل نهائی پروژه تقاطع غیر همسطح جهاد برای بهره برداری

اجرای مراحل نهائی پروژه تقاطع غیر همسطح جهاد برای بهره برداری

اهدای کیسه  زباله های قابل تجزیه در مراسم روز مین پاک از سوی شهرداری
اهدای کیسه  زباله های قابل تجزیه در مراسم روز مین پاک از سوی شهرداری

اهدای کیسه زباله های قابل تجزیه در مراسم روز مین پاک از سوی...

اهدای کیسه زباله های قابل تجزیه در مراسم روز مین پاک از سوی شهرداری

اهدای کیسه زباله های قابل تجزیه در مراسم روز مین پاک از سوی شهرداری

احداث بزرگترین آبنمای شهر خوی در تفرجگاه فنائی
احداث بزرگترین آبنمای شهر خوی در تفرجگاه فنائی

احداث بزرگترین آبنمای شهر خوی در تفرجگاه فنائی

احداث بزرگترین آبنمای شهر خوی در تفرجگاه فنائی

احداث بزرگترین آبنمای شهر خوی در تفرجگاه فنائی

✅ اصلاح هندسی خیابان های منتهی به تقاطع غیر همسطح جهاد
✅ اصلاح هندسی خیابان های منتهی به تقاطع غیر همسطح جهاد

✅ اصلاح هندسی خیابان های منتهی به تقاطع غیر همسطح جهاد

✅ اصلاح هندسی خیابان های منتهی به تقاطع غیر همسطح جهاد

✅ اصلاح هندسی خیابان های منتهی به تقاطع غیر همسطح جهاد

✅ مراحل پایانی  و تکمیلی تقاطع غیر همسطح جهاد برای بهره برداری
✅ مراحل پایانی  و تکمیلی تقاطع غیر همسطح جهاد برای بهره برداری

✅ مراحل پایانی و تکمیلی تقاطع غیر همسطح جهاد برای بهره...

✅ مراحل پایانی و تکمیلی تقاطع غیر همسطح جهاد برای بهره برداری

✅ مراحل پایانی و تکمیلی تقاطع غیر همسطح جهاد برای بهره برداری

سالروز تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فرمان حضرت امام خمینی(ره)
سالروز تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فرمان حضرت امام خمینی(ره)

سالروز تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فرمان حضرت امام...

سالروز تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فرمان حضرت امام خمینی(ره)

سالروز تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فرمان حضرت امام خمینی(ره)

برداشت آسفالت قدیمی و آماده سازی میدان هواشناسی برای آسفالت ریزی
برداشت آسفالت قدیمی و آماده سازی میدان هواشناسی برای آسفالت ریزی

برداشت آسفالت قدیمی و آماده سازی میدان هواشناسی برای آسفالت...

برداشت آسفالت قدیمی و آماده سازی میدان هواشناسی برای آسفالت ریزی

برداشت آسفالت قدیمی و آماده سازی میدان هواشناسی برای آسفالت ریزی

نصب لوله کشی آبیاری تحت فشار در کمربندی حجازیفر
نصب لوله کشی آبیاری تحت فشار در کمربندی حجازیفر

نصب لوله کشی آبیاری تحت فشار در کمربندی حجازیفر

نصب لوله کشی آبیاری تحت فشار در کمربندی حجازیفر

نصب لوله کشی آبیاری تحت فشار در کمربندی حجازیفر

اجرای پروژه پیاده رو سازی و سنگفرش در خیابان دانشگاه پیام نور
اجرای پروژه پیاده رو سازی و سنگفرش در خیابان دانشگاه پیام نور

اجرای پروژه پیاده رو سازی و سنگفرش در خیابان دانشگاه پیام...

اجرای پروژه پیاده رو سازی و سنگفرش در خیابان دانشگاه پیام نور

اجرای پروژه پیاده رو سازی و سنگفرش در خیابان دانشگاه پیام نور

برداشت آسفالت قدیمی و آماده سازی میدان هواشناسی برای آسفالت ریزی
برداشت آسفالت قدیمی و آماده سازی میدان هواشناسی برای آسفالت ریزی

برداشت آسفالت قدیمی و آماده سازی میدان هواشناسی برای آسفالت...

برداشت آسفالت قدیمی و آماده سازی میدان هواشناسی برای آسفالت ریزی

برداشت آسفالت قدیمی و آماده سازی میدان هواشناسی برای آسفالت ریزی

آغاز توزیع سطل زباله های ویژه تفکیک پسماند تر و خشک در مدارس شهر خوی
آغاز توزیع سطل زباله های ویژه تفکیک پسماند تر و خشک در مدارس شهر خوی

آغاز توزیع سطل زباله های ویژه تفکیک پسماند تر و خشک در مدارس...

آغاز توزیع سطل زباله های ویژه تفکیک پسماند تر و خشک در مدارس شهر خوی

آغاز توزیع سطل زباله های ویژه تفکیک پسماند تر و خشک در مدارس شهر خوی

هرس  شاخ و برگ زاید درختان از سوی فضای سبز شهرداری
هرس  شاخ و برگ زاید درختان از سوی فضای سبز شهرداری

هرس شاخ و برگ زاید درختان از سوی فضای سبز شهرداری

هرس شاخ و برگ زاید درختان از سوی فضای سبز شهرداری

هرس شاخ و برگ زاید درختان از سوی فضای سبز شهرداری

روز ارتش  بر غیورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران مبارک
روز ارتش  بر غیورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران مبارک

روز ارتش بر غیورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران مبارک

روز ارتش بر غیورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران مبارک

روز ارتش بر غیورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران مبارک

ساماندهی کمربندی حجازی فر، ایجاد باند فضای سبز در رفوژ میانی کمربندی
ساماندهی کمربندی حجازی فر، ایجاد باند فضای سبز در رفوژ میانی کمربندی

ساماندهی کمربندی حجازی فر، ایجاد باند فضای سبز در رفوژ میانی...

ساماندهی کمربندی حجازی فر، ایجاد باند فضای سبز در رفوژ میانی کمربندی

ساماندهی کمربندی حجازی فر، ایجاد باند فضای سبز در رفوژ میانی کمربندی

حضور پاکبانان ناحیه سه حین بارندگی در سطح شهر و رفع گرفتگی جوبها، تنظیف معابر
حضور پاکبانان ناحیه سه حین بارندگی در سطح شهر و رفع گرفتگی جوبها، تنظیف معابر

حضور پاکبانان ناحیه سه حین بارندگی در سطح شهر و رفع گرفتگی...

حضور پاکبانان ناحیه سه حین بارندگی در سطح شهر و رفع گرفتگی جوبها، تنظیف معابر

حضور پاکبانان ناحیه سه حین بارندگی در سطح شهر و رفع گرفتگی جوبها، تنظیف معابر

اصلاح فضای سبز و پیاده رو — خیابان امام خمینی (ره)
اصلاح فضای سبز و پیاده رو — خیابان امام خمینی (ره)

اصلاح فضای سبز و پیاده رو — خیابان امام خمینی (ره)

اصلاح فضای سبز و پیاده رو — خیابان امام خمینی (ره)

اصلاح فضای سبز و پیاده رو — خیابان امام خمینی (ره)

⭕️اطلاعیه
⭕️اطلاعیه

⭕️اطلاعیه

⭕️اطلاعیه

⭕️اطلاعیه

 

نوزدهمین همایش تجلیل از خیرین مدرسه ساز شهرستان خوی

پیام قدردانی علیرضا فتحی رئیس شورای اسلامی شهر خوی از دکتر کبیری نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی

پیام نوروزی علیرضا فتحی ، رئیس شورای اسلامی شهر خوی

پیام تقدیر و تبریک

پیام تبریک رئیس شورای اسلامی شهر خوی

⭕️رئیس شورای شهر خوی: مرکز پلاک گذاری و تعویض پلاک خودروهای سنگین در خوی راه اندازی می شود

رئیس شورای اسلامی شهر خوی خبر داد تقاطع غیرهم‌سطح خوی 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

سخنگوی شورای اسلامی شهر خوی : رسانه ها و مطبوعات نقش بسیار مهمی در فراهم سازی فضای نشاط و امید برای حضور سرمایه گذاران در شهر خوی دارند .

🔴 رئیس شورای اسلامی شهر خوی : کاهش هزینه های جاری و سلامت و بهداشت محیط زیست با تبدیل زباله های شهری به کود کمپوست .

علیرضا فتحی رئیس شورای اسلامی شهر خوی: توجه به معماری اصیل خوی و احیای آن

رئیس شورای اسلامی شهر خوی : آگاهی بخشی، تعریف ساز و کار هدفمند و تمکین به قانون راهکاری مناسب برای توسعه خدمات مدیریت شهری است.

RSS
12345
 

آرشیو مصوبات شورای اسلامی شهر خوی

مشاهده و جستجو برای آرشیو مصوبات

 
 

آرشیو اخبار شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی

مشاهده و جستجو برای آرشیو اخبار

 
گزارش تصویری
مصاحبه
دیدارها و بازدیدهای شهردار
فیلم
تصویر
گزارش روز
دی ان ان