• شهرداری خوی : 6 – ۳۶۳۳۶۶۶۱ – ۰۴۴
 • آدرس : آذربایجان غربی ، خوی ، بلوار شیخ نوایی ، شهرداری خوی

دانستن حق مردم است …

تملک
 •   چهار قطعه زمین - آدرس : منطقه فنایی
 •   خریدار : قرارگاه سازندگی خاتم انبیاء
 •   مبلغ قرار داد : 36,000,000,000 تومان
 •   پلاک ثبتی 9/1086
 •   مساحت (متر مربع) : 3517
 •   کاربری : نمایشگاهی
 •   روش فروش : واگذاری ماده 31
 •   مستند تهاتر یا ترک تشریفات
 •   8 واحد آپارتمان - آدرس : منطقه شیخ نوایی
 •   خریدار : شرکت سرمایه گذاری پیشرو
 •   مبلغ قرار داد : 74,000,000,000 تومان
 •   پلاک ثبتی 10/54
 •   مساحت (متر مربع) : 4690
 •   کاربری : مسکونی
 •   روش فروش : واگذاری ماده 31
 •   مستند تهاتر یا ترک تشریفات
 •   زمین 4 هزار متری - آدرس : منطقه احمدنیا
 •   خریدار : سازمان آینده نگران دانش
 •   مبلغ قرار داد : 6,000,000,000 تومان
 •   پلاک ثبتی 980
 •   مساحت (متر مربع) : 4000
 •   کاربری : کشاورزی
 •   روش فروش : واگذاری ماده 31
 •   مستند تهاتر یا ترک تشریفات