دسته اماکن مذهبی - پرتال جامع شهرداری خوی

اماکن مذهبی خوی :

مسجد مطلب خان

مسجد مطلب خان

در دوره ی صفوی یکی از خویشاوندان حاکم شهر به نام مطلب خان عمر و اموال خود را وقف ساخت بنایی به عنوان محلی برای تجمع مردم کرد. در ساخت ...

مقبره آل یعقوب

مقبره آل یعقوب

این مقبره در خیابان طالقانی روبروی ضلع غربی بازار قدیمی خوی و در داخل بافت قدیمی شهر قرار دارد. این بنا دارای سه در ورودی ، یکی از داخل کوچه ...