شماره های ضروری خوی - پرتال جامع شهرداری خوی

شماره های ضروری شهر

آدرس : کمربند حجازی، بلوار غروبی، پایانه مسافربری

 

آدرس : جاده سلماس

 

آدرس : خیابان شریعتی

آدرس : میدان بسیج – خیابان شهید منتظری – بیمارستان قمربنی هاشم

 

آدرس : خیابان انقلاب

0444355

شماره مکان های اقامتی

آدرس : میدان امام حسین

04436363636

آدرس : …

شماره مکان های تفریحی