X
آگهی فراخوان عمومی مشارکت و سرمایه گذاری در احداث مجتمع تجاری و خدماتی و درمانی سعدیه
مدیر سایت شهرداری خوی
/ دسته ها: Uncategorized

آگهی فراخوان عمومی مشارکت و سرمایه گذاری در احداث مجتمع تجاری و خدماتی و درمانی سعدیه

( نوبت اول )

 آگهی فراخوان عمومی مشارکت و سرمایه گذاری در احداث مجتمع تجاری و خدماتی و درمانی سعدیه 

 ( نوبت اول )

        بدینوسیله به استحضار عموم شهروندان عزیز میرساند در اجرای بند یک مصوبه شماره 101مورخه 02/08/97  شورای محترم اسلامی شهر، شهرداری در نظر دارد نسبت به واگذاری زمین جهت اجرای عملیات احداث مجتمع تجاری و خدماتی و درمانی واقع در خیابان خمینی شمالی ( محل سابق میدان میوه و تره بار) از پلاک ثبتی 451 اصلی بخش دو خوی به شرح ذیل اقدام نماید. لذا متقاضیان محترم در صورت تمایل میتوانند ضمن بازدید از محل و پس از کسب آگاهی کامل از شرایط ، نسبت به شرکت در فراخوان و ارائه پیشنهاد مطابق شرایط مشروحه ذیل اقدام نمایند.  

شرایط فراخوان:

1-    موضوع فراخوان:   

الف- واگذاری مقدار 10784مترمربع از عرصه ملکی موجود شهرداری که بعد از رعایت عقب نشینی به مقدار 80/9340 مترمربع ، واقع در خیابان خمینی شمالی ( محل سابق میدان میوه و تره بار و ایستگاه آتش نشانی ) به شماره پلاک ثبتی 451 اصلی بخش دو خوی صرفاً جهت اجرای پروژه مجتمع تجاری و خدماتی و درمانی .

ب- احداث مجتمع تجاری و خدماتی و درمانی با زیربنای کل 40/60390 مترمربع در سطح عرصه کل 80/9340 مترمربع مطابق با مشخصات و کاربریهای تعیین شده در اسناد فراخوان .

پ- احداث دو طبقه زیرزمین 1- و 2- ( با کاربری پارکینگ ) با مساحت ناخالص جمعاً بالغ بر 40/17254 مترمربع که مساحت مفید آن 16341 مترمربع ،مطابق با مشخصات مندرج در اسناد فراخوان که پس از تکمیل؛ تحویل شهرداری خواهد شد .

ت- احداث ساختمان ایستگاه آتش نشانی (تاسیسات شهری) در دو طبقه ( همکف و اول هر کدام 500 مترمربع ) جمعاً به مساحت 1000 مترمربع مطابق مشخصات مندرج در اسناد فراخوان که پس از تکمیل ؛ تحویل شهرداری خواهد شد .

2-    مدت اجراء قرارداد:

الف- مدت زمان اجرای قرارداد مشتمل بر احداث ، تکمیل و بهره برداری از کل پروژه مطابق مشخصات مندرج در اسناد فراخوان جمعاً به مساحت 40/60390 مترمربع چهل و هشت ماه از زمان عقد قرارداد خواهد بود.

ب- مدت زمان احداث ، تکمیل و تحویل دو طبقه پارکینگ به مساحت ناخالص جمعاً بالغ بر 40/17254 مترمربع با مساحت مفید 16341 مترمربع و ساختمان آتش نشانی (تاسیسات شهری) در دو طبقه به مساحت 1000 مترمربع ؛ مطابق با مشخصات مندرج در اسناد فراخوان ظرف مدت بیست و چهار ماه از زمان صدور پروانه ساختمانی خواهد بود.

3-    برابر نظریه تقویمی هیئت کارشناسان رسمی دادگستری وارده به شماره 21395/97/و مورخه 25/07/1397 قیمت پایه برای هر متر مربع زمین 22.800.000 ریال (به عدد) بیست و دو میلیون و هشتصد هزار ریال (به حروف) که برای کل مساحت زمین به مقدار 10784 تعیین شده است.

4-    ميزان سپرده شركت در فراخوان مبلغ 12.293.760.000 ریال ( دوازه میلیارد و دویست و نود و سه میلیون و هفتصد و شصت هزار ریال ) می باشد كه شرکت کنندگان بایستی به صورت نقد به حساب 0105629170008 شهـرداري واريز و يا به صورت ضمانت نامه معتبر بانكي به همراه دیگر مدارک مربوطه تسلیم نمایند .

5-    متقاضيان مي توانند با مراجعه حضوري به دبیرخانه شهرداری و پرداخت مبلغ000/300 ریال به حساب 0105629181000 شهرداری و یا از طریق سایت khoy.ir/news  www.نسبت به دريافت اسناد و مدارك مربوطه و تائيد آنها جهت طي مراحل قانونی برای شركت در آگهی فراخوان اقدامات لازم را معمول نمايند.

6-    شرکت کنندگان در فراخوان ، اسناد فراخوان و پیشنهادهای خود را باید در پاکت های جداگانه لاک و مهر شده شامل تضمین (پاکت الف ) ، هر گونه رزومه کاری و مدارک مربوط به توان تخصصی و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی به انضمام قرارداد و نقشه ها و  دیگر اسناد فراخوان که به تائيد شركت متقاضي رسيده ( پاکت ب ) و فرم پیشنهاد قیمت ( پاکت ج ) قرار داده و تا آخر وقت اداري روز دوشنبه مورخه 26/09/1397 به دبيرخانه شهرداري واقع در بلوار شیخ نوایی ساختمان شهرداری ،تحويل و رسید دریافت نمایند . ( تصاویر مدارک ارائه شده بایستی حتماً به تائید مراجع مربوطه رسیده باشد)

7-    اقرار پیشنهاد دهنده به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارکنان دولت در معاملات دولتی و کشوری.

8-    شرکت کنندگان باید علاوه بر دارابودن کلیه توانایی های لازم، منع قانونی برای عقد قرارداد مربوطه  را نداشته باشند.

9-    به پیشنهادات ارائه شده به صورت ناقص، مشروط، نامفهوم، مخدوش، بر خلاف فرم پیشنهادی ، فاقد فیش سپرده و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مهلت تعیین شده در آگهی فراخوان ارائه شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

10-   مدت اعتبار پیشنهادات 90 روز می باشد.

11-   شرکت در آگهی فراخوان و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف تعیین شده از سوی شهرداری و مفاد آئین نامه معاملاتی شهرداری ها می باشد.

12-   سپرده نفرات اول تا سوم شركت كنندگان تا زمان عقد قرارداد با نفر اول نگهداري و در صورت عدول نفر اول سپرده او به نفع شهرداري ضبط و معامله با نفرات دوم و سوم صورت خواهد گرفت و چنانچه نفرات دوم و سوم نيز حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان نیز به ترتیب به نفع صندوق شهرداري ضبط خواهد شد .

13-    صحت و سقم مدارک پاکت ب پیشنهاد دهندگان (موضوع بند 6 فراخوان) توسط هیئت عالی سرمایه گذاری مورد بررسی واقع و در صورت عدم احراز صلاحیت لازم و کافی ، شهرداري در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادات مختار خواهد بود و حد نصاب تعداد پیشنهادات واصله در مرحله اول آگهی فراخوان نباید کمتر از سه نفر باشد .

14-   كليه هزينه ها اعم از انتشار آگهی ، هزينه هاي ثبتي ،کسورات قانونی و غيره بعهده برنده آگهی فراخوان خواهد بود .

15-   هیات عالی سرمایه گذاری حداکثر ظرف مدت یک هفته از روز قرائت پیشنهادها که این مهلت با تصویب شهردار تا بیست روز دیگر قابل تمدید خواهد بود ، نظر خود را اعلام خواهد نمود.

16-   متقاضيان ميتوانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری مستقر در اداره مرکزی شهرداری مراجعه نمايند .

17-   سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد آگهی فراخوان درج گردیده است.

18-   پیشنهادات واصله راس ساعت 12 روز سه شنبه مورخه 27/09/97 درحضور  هیات عالی سرمایه گذاری باز و قرائت و مراتب صورتجلسه خواهد شد و حضور شرکت کنندگان در جلسه کمیسیون آزاد می باشد.     

   


                                                                          شهردار خوی   اکبرزاده

مطلب قبلی برگزاری نمایشگاه صنایع دستی نقاشی و خوشنویسی در نگارخانه ساختمان شورای اسلامی شهر خوی
مطلب بعدی فراخوان آگهی
Print
299

فایل ها برای دانلود

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

x
دی ان ان