X
آگهی فراخوان عمومی مشارکت و سرمایه گذاری در احداث مجتمع تجاری و خدماتی و درمانی سعدیه
مدیر سایت شهرداری خوی
/ دسته ها: Uncategorized

آگهی فراخوان عمومی مشارکت و سرمایه گذاری در احداث مجتمع تجاری و خدماتی و درمانی سعدیه

( نوبت اول )

 آگهی فراخوان عمومی مشارکت و سرمایه گذاری در احداث مجتمع تجاری و خدماتی و درمانی سعدیه 

 ( نوبت اول )

        بدینوسیله به استحضار عموم شهروندان عزیز میرساند در اجرای بند یک مصوبه شماره 101مورخه 02/08/97  شورای محترم اسلامی شهر، شهرداری در نظر دارد نسبت به واگذاری زمین جهت اجرای عملیات احداث مجتمع تجاری و خدماتی و درمانی واقع در خیابان خمینی شمالی ( محل سابق میدان میوه و تره بار) از پلاک ثبتی 451 اصلی بخش دو خوی به شرح ذیل اقدام نماید. لذا متقاضیان محترم در صورت تمایل میتوانند ضمن بازدید از محل و پس از کسب آگاهی کامل از شرایط ، نسبت به شرکت در فراخوان و ارائه پیشنهاد مطابق شرایط مشروحه ذیل اقدام نمایند.  

شرایط فراخوان:

1-    موضوع فراخوان:   

الف- واگذاری مقدار 10784مترمربع از عرصه ملکی موجود شهرداری که بعد از رعایت عقب نشینی به مقدار 80/9340 مترمربع ، واقع در خیابان خمینی شمالی ( محل سابق میدان میوه و تره بار و ایستگاه آتش نشانی ) به شماره پلاک ثبتی 451 اصلی بخش دو خوی صرفاً جهت اجرای پروژه مجتمع تجاری و خدماتی و درمانی .

ب- احداث مجتمع تجاری و خدماتی و درمانی با زیربنای کل 40/60390 مترمربع در سطح عرصه کل 80/9340 مترمربع مطابق با مشخصات و کاربریهای تعیین شده در اسناد فراخوان .

پ- احداث دو طبقه زیرزمین 1- و 2- ( با کاربری پارکینگ ) با مساحت ناخالص جمعاً بالغ بر 40/17254 مترمربع که مساحت مفید آن 16341 مترمربع ،مطابق با مشخصات مندرج در اسناد فراخوان که پس از تکمیل؛ تحویل شهرداری خواهد شد .

ت- احداث ساختمان ایستگاه آتش نشانی (تاسیسات شهری) در دو طبقه ( همکف و اول هر کدام 500 مترمربع ) جمعاً به مساحت 1000 مترمربع مطابق مشخصات مندرج در اسناد فراخوان که پس از تکمیل ؛ تحویل شهرداری خواهد شد .

2-    مدت اجراء قرارداد:

الف- مدت زمان اجرای قرارداد مشتمل بر احداث ، تکمیل و بهره برداری از کل پروژه مطابق مشخصات مندرج در اسناد فراخوان جمعاً به مساحت 40/60390 مترمربع چهل و هشت ماه از زمان عقد قرارداد خواهد بود.

ب- مدت زمان احداث ، تکمیل و تحویل دو طبقه پارکینگ به مساحت ناخالص جمعاً بالغ بر 40/17254 مترمربع با مساحت مفید 16341 مترمربع و ساختمان آتش نشانی (تاسیسات شهری) در دو طبقه به مساحت 1000 مترمربع ؛ مطابق با مشخصات مندرج در اسناد فراخوان ظرف مدت بیست و چهار ماه از زمان صدور پروانه ساختمانی خواهد بود.

3-    برابر نظریه تقویمی هیئت کارشناسان رسمی دادگستری وارده به شماره 21395/97/و مورخه 25/07/1397 قیمت پایه برای هر متر مربع زمین 22.800.000 ریال (به عدد) بیست و دو میلیون و هشتصد هزار ریال (به حروف) که برای کل مساحت زمین به مقدار 10784 تعیین شده است.

4-    ميزان سپرده شركت در فراخوان مبلغ 12.293.760.000 ریال ( دوازه میلیارد و دویست و نود و سه میلیون و هفتصد و شصت هزار ریال ) می باشد كه شرکت کنندگان بایستی به صورت نقد به حساب 0105629170008 شهـرداري واريز و يا به صورت ضمانت نامه معتبر بانكي به همراه دیگر مدارک مربوطه تسلیم نمایند .

5-    متقاضيان مي توانند با مراجعه حضوري به دبیرخانه شهرداری و پرداخت مبلغ000/300 ریال به حساب 0105629181000 شهرداری و یا از طریق سایت khoy.ir/news  www.نسبت به دريافت اسناد و مدارك مربوطه و تائيد آنها جهت طي مراحل قانونی برای شركت در آگهی فراخوان اقدامات لازم را معمول نمايند.

6-    شرکت کنندگان در فراخوان ، اسناد فراخوان و پیشنهادهای خود را باید در پاکت های جداگانه لاک و مهر شده شامل تضمین (پاکت الف ) ، هر گونه رزومه کاری و مدارک مربوط به توان تخصصی و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی به انضمام قرارداد و نقشه ها و  دیگر اسناد فراخوان که به تائيد شركت متقاضي رسيده ( پاکت ب ) و فرم پیشنهاد قیمت ( پاکت ج ) قرار داده و تا آخر وقت اداري روز دوشنبه مورخه 26/09/1397 به دبيرخانه شهرداري واقع در بلوار شیخ نوایی ساختمان شهرداری ،تحويل و رسید دریافت نمایند . ( تصاویر مدارک ارائه شده بایستی حتماً به تائید مراجع مربوطه رسیده باشد)

7-    اقرار پیشنهاد دهنده به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارکنان دولت در معاملات دولتی و کشوری.

8-    شرکت کنندگان باید علاوه بر دارابودن کلیه توانایی های لازم، منع قانونی برای عقد قرارداد مربوطه  را نداشته باشند.

9-    به پیشنهادات ارائه شده به صورت ناقص، مشروط، نامفهوم، مخدوش، بر خلاف فرم پیشنهادی ، فاقد فیش سپرده و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مهلت تعیین شده در آگهی فراخوان ارائه شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

10-   مدت اعتبار پیشنهادات 90 روز می باشد.

11-   شرکت در آگهی فراخوان و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف تعیین شده از سوی شهرداری و مفاد آئین نامه معاملاتی شهرداری ها می باشد.

12-   سپرده نفرات اول تا سوم شركت كنندگان تا زمان عقد قرارداد با نفر اول نگهداري و در صورت عدول نفر اول سپرده او به نفع شهرداري ضبط و معامله با نفرات دوم و سوم صورت خواهد گرفت و چنانچه نفرات دوم و سوم نيز حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان نیز به ترتیب به نفع صندوق شهرداري ضبط خواهد شد .

13-    صحت و سقم مدارک پاکت ب پیشنهاد دهندگان (موضوع بند 6 فراخوان) توسط هیئت عالی سرمایه گذاری مورد بررسی واقع و در صورت عدم احراز صلاحیت لازم و کافی ، شهرداري در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادات مختار خواهد بود و حد نصاب تعداد پیشنهادات واصله در مرحله اول آگهی فراخوان نباید کمتر از سه نفر باشد .

14-   كليه هزينه ها اعم از انتشار آگهی ، هزينه هاي ثبتي ،کسورات قانونی و غيره بعهده برنده آگهی فراخوان خواهد بود .

15-   هیات عالی سرمایه گذاری حداکثر ظرف مدت یک هفته از روز قرائت پیشنهادها که این مهلت با تصویب شهردار تا بیست روز دیگر قابل تمدید خواهد بود ، نظر خود را اعلام خواهد نمود.

16-   متقاضيان ميتوانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری مستقر در اداره مرکزی شهرداری مراجعه نمايند .

17-   سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد آگهی فراخوان درج گردیده است.

18-   پیشنهادات واصله راس ساعت 12 روز سه شنبه مورخه 27/09/97 درحضور  هیات عالی سرمایه گذاری باز و قرائت و مراتب صورتجلسه خواهد شد و حضور شرکت کنندگان در جلسه کمیسیون آزاد می باشد.     

   


                                                                          شهردار خوی   اکبرزاده

مطلب قبلی زخمی شدن 30 فلسطینی در حمله اشغالگران به راهپیمایی دریایی در سواحل غزه
مطلب بعدی گردشگری زمستانی در استان اردبیل رونق می گیرد
Print
208

فایل ها برای دانلود

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

x
دی ان ان