X
12 هزار و 900 طرح اقتصادی مددجویان امداد قزوین ثبت شد
مدیر سایت شهرداری خوی

12 هزار و 900 طرح اقتصادی مددجویان امداد قزوین ثبت شد

قزوین - ایرنا - مدیرکل کمیته امداد قزوین گفت: 12 هزار و 900 طرح اقتصادی فعال تا پایان سال جاری برای مددجویان این کمیته ثبت شده و این طرح ها تحت نظارت کارشناسان این نهاد قرار دارد.


[EasyDNNnews:IfExists:ArticlePreviousNext]
[EasyDNNnews:IfExists:PreviousArticleLink]
[EasyDNNnewsLocalizedText:PreviusArticle] [EasyDNNnews:PreviousArticleTitle]
[EasyDNNnews:EndIf:PreviousArticleLink] [EasyDNNnews:IfExists:NextArticleLink]
[EasyDNNnewsLocalizedText:NextArticle] [EasyDNNnews:NextArticleTitle]
[EasyDNNnews:EndIf:NextArticleLink]
[EasyDNNnews:EndIf:ArticlePreviousNext]
[EasyDNNnews:SocialButtons:FBLike] [EasyDNNnews:SocialButtons:AddThis] [EasyDNNnews:Print:ArticleDetails]
[EasyDNNnews:NumberOfViews] [EasyDNNnews:ArticleRating]
[EasyDNNnews:IfExists:Tags] [EasyDNNnews:EndIf:Tags] [EasyDNNnews:ArticleMaps] [EasyDNNnews:EventRegistration:ListOfAttendants] [EasyDNNnews:DocumentList] [EasyDNNnews:Links]

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

x
دی ان ان