X

محرم اکبرزاده شهردار خوی : آغاز پروژه تصویربرداری تصاویر پاناراما 360 درجه از شهر خوی

روابط عمومی شهرداری خوی 0 30
  • اجرای پروژه شهرنما آغاز شد
  • شهرنما، زمینه ای برای اجرای گردشگری مجازی شهر خوی
RSS
12345678910انتها
دی ان ان