X

جشنهای تابستانی شهرداری خوی؛ زمینه ای برای شاد زیستن

محرم اکبرزاده در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی شورای شهر و شهرداری خوی جشن های تابستانی شهرداری خوی را زمینه ای برای شاد زیستن عنوان کرد.

روابط عمومی شهرداری خوی 0 31

محرم اکبرزاده در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی شورای شهر و شهرداری خوی : اجرای بیش از 88664 متر مربع زیر سازی در سطح شهر طی 4ماه سال جاری

روابط عمومی شهرداری خوی 0 22
RSS
12345678910انتها
دی ان ان