X
رزمایش ترافیک و خدمات سفر نوروز 98 در قزوین برگزاز شد
مدیر سایت شهرداری خوی

رزمایش ترافیک و خدمات سفر نوروز 98 در قزوین برگزاز شد

قزوین - ایرنا - رزمایش ترافیک و خدمات سفر نوروز سال 98 روز شنبه با مشارکت دستگاه های امدادی و اجرایی در قزوین اجرا شد


[EasyDNNnews:IfExists:ArticlePreviousNext]
[EasyDNNnews:IfExists:PreviousArticleLink]
[EasyDNNnewsLocalizedText:PreviusArticle] [EasyDNNnews:PreviousArticleTitle]
[EasyDNNnews:EndIf:PreviousArticleLink] [EasyDNNnews:IfExists:NextArticleLink]
[EasyDNNnewsLocalizedText:NextArticle] [EasyDNNnews:NextArticleTitle]
[EasyDNNnews:EndIf:NextArticleLink]
[EasyDNNnews:EndIf:ArticlePreviousNext]
[EasyDNNnews:SocialButtons:FBLike] [EasyDNNnews:SocialButtons:AddThis] [EasyDNNnews:Print:ArticleDetails]
[EasyDNNnews:NumberOfViews] [EasyDNNnews:ArticleRating]
[EasyDNNnews:IfExists:Tags] [EasyDNNnews:EndIf:Tags] [EasyDNNnews:ArticleMaps] [EasyDNNnews:EventRegistration:ListOfAttendants] [EasyDNNnews:DocumentList] [EasyDNNnews:Links]

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

x
دی ان ان