• شهرداری خوی : 6 – ۳۶۳۳۶۶۶۱ – ۰۴۴
  • آدرس : آذربایجان غربی ، خوی ، بلوار شیخ نوایی ، شهرداری خوی

دانستن حق مردم است …

قراردادهای مشارکتی و سرمایه گذاری

قراردادهای سرمایه گذاری 1401

  •   تمامی قراردادهای منقعد شده 1401