• شهرداری خوی : 6 – ۳۶۳۳۶۶۶۱ – ۰۴۴
  • آدرس : آذربایجان غربی ، خوی ، بلوار شیخ نوایی ، شهرداری خوی

دانستن حق مردم است …

مصوبات شورای اسلامی شهر خوی

اعضا شورا

دوره ششم شورای اسلامی شهر خوی

جهت مشاهده و دریافت مصوبات، آراء و حضور غیاب صد و دوازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر خوی بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 

جهت مشاهده و دریافت مصوبات، آراء و حضور غیاب صد و یازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر خوی بر روی لینک زیر کلیک کنید.

جهت مشاهده و دریافت مصوبات، آراء و حضور غیاب صد و دهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر خوی بر روی لینک زیر کلیک کنید.

جهت مشاهده و دریافت مصوبات، آراء و حضور غیاب صد و دهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر خوی بر روی لینک زیر کلیک کنید.

جهت مشاهده و دریافت مصوبات، آراء و حضور غیاب صد و دوازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر خوی بر روی لینک زیر کلیک کنید.

جهت مشاهده و دریافت مصوبات، آراء و حضور غیاب صد و یازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر خوی بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 

جهت مشاهده و دریافت مصوبات، آراء و حضور غیاب صد و یازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر خوی بر روی لینک زیر کلیک کنید.