معاونت خدمات شهری - پرتال جامع شهرداری خوی

معاونت خدمات شهری

معاونت خدمات شهری جناب آقای امین الهوردی زاده
معاونت خدمات شهری

برخی از وظایف معاونت خدمات شهری

 

  • بررسی و تحلیل مشکلات و موارد پیش آمده با توجه به آمار و اطلاعات واقعی و تصمیم گیری بر اساس آن
  • برگزاری جلسات دوره ای برای بررسی مشکلات موجود در سیستم و یافتن راهکار برای حل مشکلات
  • برنامه ریزی به منظور آمادگی جهت مقابله با حوادث غیرمترقبه و نظارت بر اکیپ های مورد نظر در شهرداریهای مناطق
  • برنامه ریزی جهت ارائه بهینه و عادلانه خدمات شهری در سطح شهر•برنامه ریزی جهت تامین آرامستان های مورد نیاز
  • برنامه ریزی و پیگیری انجام خدمات شهری خاص که به تنهایی در مناطق شهرداری و سایر سازمانها و واحدهای تابعه امکان پذیر نبوده و مستلزم اقدامات اجرائی یکسان و همزمان بصورت متمرکز و هماهنگ در سطح شهر
  • برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد و توسعه فضای سبز
  • برنامه ریزی و نظارت در حسن انتظام امور جمع آوری، حمل، پردازش و دفع بهینه پسماند در سطح شهر
  • برنامه ریزی و هماهنگی امور مربوط به شناسایی، پاکسازی، لایروبی و نگهداری و حفظ کلیه مادیها و مسیلهای شهر با هماهنگی واحدهای ذیربط در شهرداری و سایر سازمانها و ارگان های اجرائی شهرداری
  • تاثیرگذاری بر افراد و انگیزش ایشان به نحوی که از روی میل و اشتیاق برای دستیابی به هدف های مجموعه تلاش کنند
  • تحلیل، بررسی و پیشنهاد بودجه، متمم و اصلاح آن در حوزه تحت سرپرستی

سامانه نظام پیشنهادات

سامانه شفافیت

سامانه خدمات پرسنلی