معاونت ها - پرتال جامع شهرداری خوی

معاونت ها

معاونت توسعه مدیریت و منابع

حسین شرفخانلو

معاونت توسعه مدیریت و منابع

حسین شرفخانلو
توضیحات بیشتر

معاونت شهرسازی و معماری

سیدحسن سیدرضایی

معاونت شهرسازی و معماری

سیدحسن سیدرضایی
توضیحات بیشتر

معاونت امور زیربنایی و ترافیک

رضا موسی خانی

معاونت امور زیربنایی و ترافیک

جناب آقای رضا موسی خانی
توضیحات بیشتر

معاونت خدمات شهری

امین الهوردی زاده

معاونت خدمات شهری

جناب آقای امین الهوردی زاده
توضیحات بیشتر