منطقه 1 و 2 - پرتال جامع شهرداری خوی

مدیر منطقه یک شهرداری خوی

بهمن رضا نژاد

مدیر منطقه یک شهرداری خوی

بهمن رضا نژاد

مدیر منطقه دو شهرداری خوی

فخرالدین حاج آقا رضالو

مدیر منطقه دو شهرداری خوی

فخرالدین حاج آقا رضالو

کاربران عزیز منطقه یک با رنگ آبی و منطقه 2 شهرداری خوی با رنگ قرمز در نقشه بصورت دقیق رسم شده است .

 

لازم به ذکر است میتوانید در حالت ویندوز با نگهداشتن کلید CTRL روی جزئیات نقشه زوم کنید .