منطقه 1 و 2 - پرتال جامع شهرداری خوی

مناطق 1 و 2 شهرداری خوی

مناطق 1 و 2 شهرداری خوی

مناطق 1 و 2 شهرداری خوی

منطقه یک با رنگ آبی و منطقه 2 شهرداری خوی با رنگ قرمز در نقشه بصورت دقیق رسم شده است . کاربران عزیز میتوانید در حالت ویندوز با نگهداشتن کلید CTRL روی جزئیات نقشه زوم کنید .