معاونت امور زیربنایی و ترافیک

Home-Management-CivilCity

توحید علی نژاد -معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی

اهم وظایف و امورات مربوط به حوزه معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی

بررسی و ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی طرحها و پروژه های عمرانی و اولویت بندی آنها

تعيين خط مشي و برنامه هاي كلي به منظور تهيه طرحهاي عمرانی و حمل و نقل و ترافیک شهری باتوجه به احتياجات فعلي واتي شهر

نظارت كلي وايجاد هماهنگي در امور مربوط به طرحهاي عمراني اعم از برنامه هاي عمراني جاري شهرداري و يا طرحهاي عمراني

کنترل ونظارت بر كار پيمانكاران ونظارت در هنگام تحويل پروژه زمين به پيمانكار

هماهنگ نمودن کلیه امور اجرایی واحدهای عمرانی مناطق تابعه شهرداری

نظارت بر اجرای طرحهای خیابان سازی و پیاده سازی و مرمت و تعمیر مستحدثات متعلق به شهرداری

برنامه ریزی و ارائه طرحهای مربوط به بهسازی، تعمیر و نگهداری زیر ساخت های شهری

اجرای طرحهای ترافیک و بهبود شبکه عبور و مرور در شهر

اصلاح هندسی معابر شهر

نصب تابلوهای راهنمای مسیر در سطح معابر

کنترل ترافیک در سطح شهر و ارایه راه کارها در جهت بهبود آن

DNN