سازمان آتش نشانی و امداد نجات شهرداری خوی

Home-Management-FireStations

سجاد حسینلو - سرپرست سازمان آتش نشانی شهرداری خوی

 • All
 • سازمان آتش نشانی و امداد نجات شهرداری خوی
More

  اهم وظایف و امورات مربوط به سازمان آتش نشانی و امداد نجات

  رسیدگی به کلیه امور ایمنی شهر و مراکز دولتی ـ تجاری، قطب های صنعتی ـ تولیدی، مجتمع های مسکونی، ساختمان‏های مرتفع و انبارهای عمومی و پیش بینی‏های لازم به منظور جلوگیری از مخاطرات آتش سوزی و حوادث .
  تدوین و تنظیم طرح ایمنی متناسب با موقعیت محل و توصیه لازم در جهت اجرای طرح و بازرسی دوره ای و پیگیری موضوع تا حصول اطمینان .
  همکاری با واحدها و سازمان‏های دولتی در خصوص ارائه طرح های پیشگیری و ایمنی در صورت دعوت و یا درخواست سازمان های مذکور 
  نظارت مستمر بر طرح‏های ایمنی ارائه شده .
  شرکت در جلسات و کمیته ها وکنفرانس‏ها ی حوزه ایمنی وآتش نشانی و ارائه نظرات وپیشنهادات .
  رسیدگی و نظارت بر کلیه امور ایمنی از لحاظ پیشگیری از بروز حریق و سایر حوادثی که امکان دارد زندگی مردم و اماکن شهری را به مخاطره اندازد .
  نظارت و اعمال کنترل بر تجهیزات و تأسیسات ایمنی اماکن و ساختمان‏های عمومی و خصوصی شهر وصدور ابلاغ دستورات ایمنی لازم به مسؤولین اماکن عمومی و کارخانجات، بیمارستان‏ها، سینماها، مدارس و ....در مورد استانداردهای ایمنی و استفاده از وسائل و ابزار و پیشگیری از حوادث آتش سوزی و ..
   اعزام کارشناسان مجرب به اماکن  به منظور بازرسی و کنترل تجهیزات و تدابیر ایمنی .
   تنظیم و ترتیب برنامه های ویژه با همکاری دستگاه‏های ارتباط جمعی در زمینه بازدید مطابق دستورالعملهای پیشگیری از بروز آتش سوزی سوانح و همچنین طرق مقابله با خطرات ناشی از آن‏ها .
  پیشنهاد جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی در ساختمان‏های مرتفع وویژه که طبق نقشه های تصویبی نسبت به اجرای پروژه های ایمنی اقدام ننموده اند.
  ساماندهی ونظارت برحسن اجرای فعالیتهای شرکتهای مجری سیستمهای ایمنی (سیستم های اعلام حریق – اطفا حریق و کارگاههای شارز ) سطح شهر
  نظارت و کنترل برشرکتهای ارایه دهنده تجهیزات حوزه ایمنی و آتش نشانی درسطح شهر
  بررسی و تمدید وضعیت تایید ایمنی سالانه جهت کاربری های نظیر صنعتی ، اداری، انباری، مسکونی، مدارس، مجتمع تجاری، اماکن اقامتی ، درمانی ، جایگاه سوخت و کارخانجات .
  نظارت و تهیه طرح و برنامه سالانه سازمان و تجزیه وتحلیل سیستم ها به آمارهای مختلف با همکاری سایر واحدهای مربوط

  1234
  DNN